Error message

  • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3469 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3469 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: include(): Unable to allocate memory for pool. in theme_render_template() (line 1526 of /var/www/html/includes/theme.inc).
  • Warning: include(): Unable to allocate memory for pool. in theme_render_template() (line 1526 of /var/www/html/includes/theme.inc).

अा.ब.२०७३/०७४ का लागी काठमाडाैं महानगरपालिकाले निर्रधारण गरेकाे कर राजश्रवकाे दरमा सहमत हुनुहुन्रछ ?

छु ।
37% (31 votes)
छैन ।
63% (53 votes)
Total votes: 84