का.म.पा.ले गरेको रानीपोखरी पुनः निर्माणको कार्य तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
55% (714 votes)
ठिकै लाग्यो
23% (305 votes)
हालको प्राथमिकता हैन
11% (149 votes)
थाहा भएन
11% (139 votes)
Total votes: 1307