सूचना र परिपत्र

निर्वाचनमा सहयाेग पुर्याउनेबारे

Post date: Tuesday, November 14, 2017 - 14:47

अाव २०७४।०७५ को प्रथम चाैमासिक प्रगति समीक्षा बैठक बस्ने

Post date: Monday, November 13, 2017 - 11:19

अाव २०७३।०७४ काे अान्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले अाैंल्याएका कैफियत अद्यावधिक गर्ने

Post date: Monday, October 30, 2017 - 16:35

शुभकामना तथा जलपान कार्यक्रममा उपस्थित हुने

Post date: Wednesday, October 25, 2017 - 16:34

कुर्सी मर्मतकाे जानकारी पठाउनेबारे ।

Post date: Monday, October 16, 2017 - 14:15
Post date: Sunday, September 24, 2017 - 12:25

कार्ययाेजना पठाउने सम्बन्धमा

Post date: Monday, September 18, 2017 - 12:31

Pages