सूचना र परिपत्र

व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धमा नेपाल सरकारको निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याउने । युजर अाइडी र पासवर्ड प्राप्त गर्न याे लिंकमा जानुहोला ।

http://116.90.234.162:808/

Post date: Wednesday, March 15, 2017 - 12:34

नयाँ संरचनाअनुसार स्थानीय तह सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी परिपत्र

Post date: Monday, March 13, 2017 - 10:38

प्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृतबाट वडा प्रशासकीय प्रमुखहरुलाई गरिएको अधिकार प्रत्यायोजन

Post date: Friday, March 10, 2017 - 14:27

दोस्रो चौमासिक समीक्षा बैठकको सूचना

Post date: Friday, March 10, 2017 - 13:23

भूकम्प प्रभावितको नाममा जग्गा दर्ता गरेको सम्बन्धी विवरण पठाउन परिपत्र गरिएको

Post date: Monday, March 6, 2017 - 12:20

Pages