FAQs Complain Problems

सूचना र परिपत्र

कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा काठमाडौं महानगरपालिका (श्रीमान् प्रमुख स्तर) बाट भएको निर्णय कार्यान्वयनका लागि गरिएको परिपत्र यहाँ संलग्न गरिएको छ ।

Post date: Wednesday, August 22, 2018 - 15:17

वडा कार्यालयमा प्रशासनिक बजेट निकासा गरिएको जानकारी

Post date: Monday, August 20, 2018 - 16:48

विद्यालय लेखापरीक्षणको लागि आसयपत्र माग

Post date: Sunday, August 19, 2018 - 10:53

मिनी सिपियुकाे माग जिन्सी शाखा पठाउने सम्बन्धमा जारी गरिएकाे पत्र यहाँ स‌लग्न छ ।

Post date: Sunday, August 12, 2018 - 16:58

गत अावको प्रगति विवरण केही वडा र विवभागबाट प्राप्त नभएकाे हुनाले पठाउन ताकेता गरिएको पत्र यहाँ संलग्न गरिएको छ ।

Post date: Friday, August 10, 2018 - 14:05

आर्थिक विवरण वित्त विभागमा पठाउन र आलेप शाखामा सम्पर्क गरी आलेप सम्पन्न गराउन आग्रह गरिएको पत्र यहाँ संलग्न गरिएको छ ।

Post date: Monday, August 6, 2018 - 10:34

कार्ययोजना तयार गर्ने सम्बन्धमा । आव २०७५।०७६ को बजेट कार्यक्रम कामपा वेभसाइटमा बजेट तथा कार्यक्रम शीर्षकमा पोष्ट गरिएको छ ।

Post date: Tuesday, July 24, 2018 - 17:43

Pages