FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना र परिपत्र

आ.व. २०७६।७७ को बजेट कार्यक्रम पेश गर्न वित्त विभागले सबै विभागलाइ गरेको परिपत्र यहाँ संलग्न छ ।

Post date: Friday, April 26, 2019 - 17:24

बेरोजगार फारम भर्ने म्याद थप भएको

Post date: Thursday, April 25, 2019 - 16:19

तत्काल शुल्क वृ्द्धि नगर्न संस्थागत विद्यालयलाई सूचना

Post date: Wednesday, April 24, 2019 - 19:59

विद्यालय भर्ना अभियानको प्रगति पठाउने

Post date: Monday, April 15, 2019 - 19:48

विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने

Post date: Saturday, April 13, 2019 - 21:08

का.म.पा.को तर्फबाट पुरातत्व विभागमा गरिने पत्राचार अब हनुमानढाेका हेरचाह अड्डामार्फत गर्नुपर्ने जानकारी यहाँ संलग्न गरिएको छ ।

Post date: Sunday, April 7, 2019 - 11:23

Pages