FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना र परिपत्र

वडाबाट सम्पन्न भाैतिक निर्माणको प्रगति पठाउन सहरी पूर्वाधार विकास विभागले सबै वडा इन्जिनियरलाइ गरेकाे परिपत्र यहाँ संलग्न छ ।

Post date: Thursday, May 16, 2019 - 12:08

यहाँ संलग्न फारमको ढाँचामा कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउने तत्कालीन कार्ययोजना तयार गरेर यथासक्य छिटो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सचिवालय (इमेल kathmandumetropolitan@gmail.com) मा पठाउन सबै विभाग, अायाेजना, महाशाखा, कार्यक्रम, सचिवालय र एकाइलाइ अनुरोध गरिएको छ ।

 

Post date: Monday, May 13, 2019 - 20:38

सार्वजनिक सुनुवाइको सूचना टाँस गरी प्रचारप्रसार गर्न सबै वडा कार्यालयलाइ प्र.प्र.अ. को सचिवालयबाट गरिएको पत्र यहाँ संलग्न छ ।

Post date: Sunday, May 12, 2019 - 15:10

२७ गते विहान ९ बजे हुने यातायातसम्बन्धी खुला तश्विर प्रदर्शनीमा सबै कर्मचारीलाइ उपस्थित हुन सहरी याेजना अायाेगले लेखेकाे पत्र यहाँ संलग्न छ ।

Post date: Thursday, May 9, 2019 - 14:42

लिलाम गर्नुपर्ने सामानको विवरण पठाउने सम्बन्धमा जिन्सी शाखाले सबै विभाग, वडा, महाशाखा, सचिवालयलाइ लेखेकाे पत्र यहाँ संलग्न छ ।

Post date: Tuesday, May 7, 2019 - 13:52

रोजगार कार्यक्रम र आगामी बजेटसम्बन्धी अन्तरक्रियामा सहभागी हुन सबै वडा अध्यक्ष (कार्यपालिका सदस्य सबै) र वडा सचिवलाइ अनुरोध गरिएको पत्र यहाँ संलग्न छ ।

Post date: Friday, May 3, 2019 - 10:15

का.म.पा.को सार्वजनिक सुनुवाइ २०७६ जेठ ३ मा हुने भएकाले प्रगति विवरण पठाउन र उक्त कार्यक्रममा उपस्थित हुन सबै वडा अध्यक्ष र विभागलाइ गरिएको परिपत्र यहाँ संलग्न छ ।

Post date: Tuesday, April 30, 2019 - 10:58

Pages