FAQs Complain Problems

सूचना र परिपत्र

कामपाका स्वामित्वमा रहेका सवारी साधनको हिफाजत सम्बन्धमा जारी गरिएको परिपत्र यहाँ संलग्न छ ।

Post date: Tuesday, January 22, 2019 - 13:10

सबै विभागलाइ अर्ध वार्षिक प्रगति विवरण पठाउन अनुरोध गरिएको पत्र यहाँ संलग्न छ ।

Post date: Sunday, January 20, 2019 - 12:57

का.म.पा. सहरी पूर्वाधार विकास विभागले सडक बत्तीको विवरण पठाउन वडा कार्यालयलाइ लेखेकाे पत्र यहाँ संलग्न छ ।

Post date: Tuesday, January 15, 2019 - 12:00

वडा इन्जिनियरको कार्य प्रगति सम्बन्धमा का.म.पा. सहरी पूर्वाधार विकास विभागले लेखेको पत्र यहाँ संलग्न छ ।

Post date: Tuesday, January 8, 2019 - 13:49

प्रदेश अनुदानका योजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा

Post date: Monday, January 7, 2019 - 14:43

प्रगति विवरण पठाउने सम्बन्धमा सबै वडा इन्जिनियरलाइ प्रशासन विभागबाट भएको परिपत्र यहाँ संलग्न छ ।

Post date: Sunday, December 30, 2018 - 12:11

जग्गा एकीकरण आयोजना र हनुमानढाेकाले खरिद गरेका जिन्सी विवरण पठाउन जिन्सी शाखाले लेखेकाे पत्र यहाँ संलग्न छ ।

Post date: Sunday, December 30, 2018 - 10:14

Pages