FAQs Complain Problems

सूचना र परिपत्र

कौसी खेती तथा कामपाको फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम निम्न मिति र स्थानमा आयोजना भै रहेको जानकारी छ ।  तालिम लिन  ईच्छुक व्यक्तिले सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोला । 

कृषि विभाग, कामपा ।

तालिम हुने स्थान र मिति -

१) कामपा १४ वडा कार्यालय ( मिति २०७५-११-०१ गते र २०७५-११-०२ गते )

२) कामपा २ वडा कार्यालय ( मिति २०७५- ११-०३ गते )

३) कामपा ३ वडा कार्यालय ( मिति  २०७५-११-०४ गते )

सिट सिमित रहेकोले यथासिघ्र सम्पर्क गर्नुहोला ।

Post date: Thursday, February 14, 2019 - 11:37

संधियारबाट पेश हुने उजुरी दर्ता गर्न वडा कार्यालयलाइ कानुन महाशाखाबाट गरिएको परिपत्र यहाँ संलग्न छ ।

Post date: Tuesday, February 12, 2019 - 15:22

२०७५ फागुन १ गते हुने प्रम रोजगार कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाइ उपस्थितिको लागि अनुरोध गरिएक पत्र यहाँ संलग्न छन् ।

Post date: Monday, February 11, 2019 - 16:05

आव २०७४।०७५ काे अन्तिम लेखापरीक्षण सम्बन्धमा

Post date: Friday, February 8, 2019 - 09:57

लिखत प्रमाणित गर्दा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया

Post date: Wednesday, February 6, 2019 - 11:52

कानुनी राय माग गर्दा स्पष्ट उल्लेख गर्ने

Post date: Wednesday, February 6, 2019 - 11:44

जनसहभागिता र नदीसम्बन्धी प्रोजेक्ट सम्बन्धमा

Post date: Monday, January 28, 2019 - 15:56

३०० औं सप्ताह बागमती सफाइ अभियान सम्बन्धमा

Post date: Monday, January 28, 2019 - 05:56

जिन्सी सामानको माग प्रक्षेपण सम्बन्धमा

Post date: Thursday, January 24, 2019 - 13:32

सहीद सप्ताह कार्यक्रममा उपस्थित हुने

Post date: Wednesday, January 23, 2019 - 12:39

Pages