FAQs Complain Problems

सूचना र परिपत्र

निर्वाचन कार्यमा सहयोग गर्नेबारे

Post date: Monday, May 8, 2017 - 15:26

नो हर्न र्यालीमा सहभागी हुने सम्बन्धमा

Post date: Wednesday, April 26, 2017 - 14:35

आव २०७२/०७३ को अन्तिम लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षक नियुक्त भएको जानकारी

Post date: Wednesday, April 12, 2017 - 11:29

व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह कार्यक्रम गर्ने सम्वन्धमा

Post date: Sunday, April 9, 2017 - 15:10

शीघ्र वायु प्रदुषण सुधार कार्ययोजना सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा उपस्थितिका लागि

Post date: Thursday, March 30, 2017 - 14:35

वडा सचिवका लागि न्याय सम्पादनसम्बन्धी अन्तरक्रिया हुने

Post date: Friday, March 24, 2017 - 12:45

कर्मचारीले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गर्ने सम्बन्धमा

Post date: Tuesday, March 21, 2017 - 13:33

Pages