सूचना र परिपत्र

विभागहरूबाट अाव २०७४।७५ मा सम्पन्न गरेका कार्यको प्रगति विवरण साउन ८ गतेभित्र पठाउन अनुराेध गरिएको पत्र यहाँ संलग्न छ ।

Post date: Monday, July 23, 2018 - 15:25

आव २०७५।७६ को कर असुलीको सम्बन्धमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका लागि आयोजना गरिएको तालिममा सहभागी हुन अनुरोध गरिएको पत्र यहाँ संलग्न छ ।

Post date: Monday, July 16, 2018 - 11:13

करार कर्मचारीको कासमू पठाउने सम्बन्धमा

Post date: Wednesday, July 11, 2018 - 14:11

कासमू फारम भर्नेबारे

Post date: Wednesday, July 11, 2018 - 14:03

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा

Post date: Wednesday, July 11, 2018 - 13:51

Attendance Device हरूको Data Flush & Reset गर्नेबारे प्रशासन विभागबाट कामपाका सबै कार्यालय, विभागहरूलार्इ जारी गरिएको अनुराेध यहाँ संलग्न छ ।

Post date: Sunday, July 8, 2018 - 12:51

सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीको निस्क्रिय बैंक खाता व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा वित्त विभागबाट वडा कार्यालयलाई जारी गरिएको परिपत्र

Post date: Wednesday, July 4, 2018 - 12:26

अावको अन्तिममा खर्च खाता व्यवस्थापन सम्बन्धमा वित्त विभागबाट वडा कार्यालयहरूलार्इ गरिएको परिपत्र

Post date: Tuesday, July 3, 2018 - 20:55

Pages