सूचना र परिपत्र

डकर्मी तालिम सम्बन्धमा

Post date: Sunday, December 10, 2017 - 15:51

उत्कृष्ठ कर्मचारी सिफारिश गर्ने सूचना

Post date: Tuesday, December 5, 2017 - 13:01

महानगर स्मारिकामा लेख रचना पठाउने सूचना

Post date: Tuesday, December 5, 2017 - 12:59

निर्वाचनमा सहयाेग पुर्याउनेबारे

Post date: Tuesday, November 14, 2017 - 14:47

अाव २०७४।०७५ को प्रथम चाैमासिक प्रगति समीक्षा बैठक बस्ने

Post date: Monday, November 13, 2017 - 11:19

अाव २०७३।०७४ काे अान्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले अाैंल्याएका कैफियत अद्यावधिक गर्ने

Post date: Monday, October 30, 2017 - 16:35

Pages