सूचना र परिपत्र

आव २०७४/०७५ को लागि जिन्सी सामानको प्रक्षेपण पठाउनेबारे सूचना

Post date: Tuesday, December 27, 2016 - 14:43

आव २०७४/०७५ का लागि नीति, बजेट, योजना र कार्यक्रम पठाउनेबारे सूचना

Post date: Tuesday, December 27, 2016 - 12:04
Post date: Friday, December 16, 2016 - 14:43

स्थानीय निकायको सहभागितामूलक योजना तर्जुमा प्रक्रियाअन्तर्गत कामपा आव २०७४/०७५ वार्षिक बजेट, योजना र कार्यक्रमका लागि वडा नागरिक मञ्च र सरोकारवालाबीच भेला गरी योजना सिफारिश गर्न सबै वडा कार्यालयलाई गरिएको परिपत्र

Post date: Friday, December 9, 2016 - 12:16

Pages