FAQs Complain Problems

सूचना र परिपत्र

सरोकार निकाय सम्मिलित ट्राफिक व्यवस्थापन समन्वय तथा अनुगमन समिति गठन भएको सम्बन्धमा

Post date: Wednesday, June 28, 2017 - 12:06

वडाहरुबाट आव २०७४/०७५ को बजेट कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धमा

Post date: Wednesday, June 28, 2017 - 11:57

रु. ५ लाखसम्मको निर्माण कार्य गर्न वडालाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको

Post date: Friday, June 23, 2017 - 14:28
Post date: Tuesday, June 13, 2017 - 11:45

अधिकृत कर्मचारी कार्यक्रममा सहभागी हुनेबारे

Post date: Monday, June 12, 2017 - 22:27

Pages