FAQs Complain Problems

सूचना र परिपत्र

३०० औं सप्ताह बागमती सफाइ अभियान सम्बन्धमा

Post date: Monday, January 28, 2019 - 05:56

जिन्सी सामानको माग प्रक्षेपण सम्बन्धमा

Post date: Thursday, January 24, 2019 - 13:32

सहीद सप्ताह कार्यक्रममा उपस्थित हुने

Post date: Wednesday, January 23, 2019 - 12:39

कामपाका स्वामित्वमा रहेका सवारी साधनको हिफाजत सम्बन्धमा जारी गरिएको परिपत्र यहाँ संलग्न छ ।

Post date: Tuesday, January 22, 2019 - 13:10

सबै विभागलाइ अर्ध वार्षिक प्रगति विवरण पठाउन अनुरोध गरिएको पत्र यहाँ संलग्न छ ।

Post date: Sunday, January 20, 2019 - 12:57

का.म.पा. सहरी पूर्वाधार विकास विभागले सडक बत्तीको विवरण पठाउन वडा कार्यालयलाइ लेखेकाे पत्र यहाँ संलग्न छ ।

Post date: Tuesday, January 15, 2019 - 12:00

वडा इन्जिनियरको कार्य प्रगति सम्बन्धमा का.म.पा. सहरी पूर्वाधार विकास विभागले लेखेको पत्र यहाँ संलग्न छ ।

Post date: Tuesday, January 8, 2019 - 13:49

Pages