FAQs Complain Problems

सूचना र परिपत्र

जातीय सिफारिश सम्बन्धमा

Post date: Wednesday, October 10, 2018 - 12:20

जनप्रतिनिधिलार्इ तालिम सम्बन्धमा

Post date: Monday, October 1, 2018 - 16:11

राष्ट्रकविको शतवार्षिकी अभिनन्दन सम्बन्धमा

Post date: Thursday, September 27, 2018 - 15:40

संविधान दिवस मनाउने सम्बन्धमा

Post date: Friday, September 14, 2018 - 15:02

वडा नं. १ देखि १६ का वडा अध्यक्ष, वडा सचिव र लेखा कर्मचारीको तालिम अल्बा फिटामा भदौ २८ गते दिउँसो १ बजेदेखि ६ बजेसम्म हुने ।
वडा नं. १७ देखि ३२ का वडा अध्यक्ष, वडा सचिव र लेखा कर्मचारीको तालिम अल्बा फिटामा भदौ २९ गते दिउँसो १ बजेदेखि ६ बजेसम्म हुने ।

Post date: Monday, September 10, 2018 - 16:00

जिन्सी विवरण पठाउने सम्बन्धमा

Post date: Friday, September 7, 2018 - 14:17

वडा कार्यालयहरूलार्इ पेश्की र फिर्ता लिन नअाएको धरौटी रकमको विवरण पठाउन वित्त विभागले गरेको परिपत्र यहाँ संलग्न गरिएको छ ।

Post date: Friday, August 31, 2018 - 13:38

निर्माण सामाग्री जथाभावी नराख्न जारी गरिएको सूचना यहाँ संलग्न छ ।

Post date: Sunday, August 26, 2018 - 13:27

Pages