FAQs Complain Problems

सूचना र परिपत्र

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा

Post date: Wednesday, July 11, 2018 - 13:51

Attendance Device हरूको Data Flush & Reset गर्नेबारे प्रशासन विभागबाट कामपाका सबै कार्यालय, विभागहरूलार्इ जारी गरिएको अनुराेध यहाँ संलग्न छ ।

Post date: Sunday, July 8, 2018 - 12:51

सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीको निस्क्रिय बैंक खाता व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा वित्त विभागबाट वडा कार्यालयलाई जारी गरिएको परिपत्र

Post date: Wednesday, July 4, 2018 - 12:26

अावको अन्तिममा खर्च खाता व्यवस्थापन सम्बन्धमा वित्त विभागबाट वडा कार्यालयहरूलार्इ गरिएको परिपत्र

Post date: Tuesday, July 3, 2018 - 20:55
Post date: Friday, June 29, 2018 - 12:22

कामपा करियर क्याम्प कार्यक्रमअन्तरगत साना तथा मध्यम अायोजनाकाे डिपिअारका लागि सहरी योजना अायोगमा विवरण पठाउने सम्बन्धमा गरिएको परिपत्र यहाँ संलग्न गरिएको छ ।

Post date: Friday, June 29, 2018 - 12:08

अाव २०७५।०७६ को कार्ययाेजना तयार गर्ने फारम यसैसाथ संलग्न छ ।

Post date: Thursday, June 28, 2018 - 19:27

Pages