सूचना र परिपत्र

निर्माण सामाग्री जथाभावी नराख्न जारी गरिएको सूचना यहाँ संलग्न छ ।

Post date: Sunday, August 26, 2018 - 13:27

२०७५ भदाै २८ सम्म सम्पत्ति विवरण बुझाइसक्न गरिएको परिपत्र यहाँ संलग्न छ ।

Post date: Sunday, August 26, 2018 - 13:17

कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा काठमाडौं महानगरपालिका (श्रीमान् प्रमुख स्तर) बाट भएको निर्णय कार्यान्वयनका लागि गरिएको परिपत्र यहाँ संलग्न गरिएको छ ।

Post date: Wednesday, August 22, 2018 - 15:17

वडा कार्यालयमा प्रशासनिक बजेट निकासा गरिएको जानकारी

Post date: Monday, August 20, 2018 - 16:48

विद्यालय लेखापरीक्षणको लागि आसयपत्र माग

Post date: Sunday, August 19, 2018 - 10:53

मिनी सिपियुकाे माग जिन्सी शाखा पठाउने सम्बन्धमा जारी गरिएकाे पत्र यहाँ स‌लग्न छ ।

Post date: Sunday, August 12, 2018 - 16:58

गत अावको प्रगति विवरण केही वडा र विवभागबाट प्राप्त नभएकाे हुनाले पठाउन ताकेता गरिएको पत्र यहाँ संलग्न गरिएको छ ।

Post date: Friday, August 10, 2018 - 14:05

Pages