सूचना र परिपत्र

संविधान दिवस मनाउने सम्बन्धमा

Post date: Friday, September 14, 2018 - 15:02

वडा नं. १ देखि १६ का वडा अध्यक्ष, वडा सचिव र लेखा कर्मचारीको तालिम अल्बा फिटामा भदौ २८ गते दिउँसो १ बजेदेखि ६ बजेसम्म हुने ।
वडा नं. १७ देखि ३२ का वडा अध्यक्ष, वडा सचिव र लेखा कर्मचारीको तालिम अल्बा फिटामा भदौ २९ गते दिउँसो १ बजेदेखि ६ बजेसम्म हुने ।

Post date: Monday, September 10, 2018 - 16:00

जिन्सी विवरण पठाउने सम्बन्धमा

Post date: Friday, September 7, 2018 - 14:17

वडा कार्यालयहरूलार्इ पेश्की र फिर्ता लिन नअाएको धरौटी रकमको विवरण पठाउन वित्त विभागले गरेको परिपत्र यहाँ संलग्न गरिएको छ ।

Post date: Friday, August 31, 2018 - 13:38

निर्माण सामाग्री जथाभावी नराख्न जारी गरिएको सूचना यहाँ संलग्न छ ।

Post date: Sunday, August 26, 2018 - 13:27

२०७५ भदाै २८ सम्म सम्पत्ति विवरण बुझाइसक्न गरिएको परिपत्र यहाँ संलग्न छ ।

Post date: Sunday, August 26, 2018 - 13:17

कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा काठमाडौं महानगरपालिका (श्रीमान् प्रमुख स्तर) बाट भएको निर्णय कार्यान्वयनका लागि गरिएको परिपत्र यहाँ संलग्न गरिएको छ ।

Post date: Wednesday, August 22, 2018 - 15:17

Pages