Error message

  • Warning: include(): Unable to allocate memory for pool. in theme_render_template() (line 1526 of /var/www/html/includes/theme.inc).
  • Warning: include(): Unable to allocate memory for pool. in theme_render_template() (line 1526 of /var/www/html/includes/theme.inc).

२०७४ सालको महानगरस्तरीय आधारभूत तह अन्तिम परीक्षा(कक्षा ८)को समय तालिका सम्बन्धी सूचना ।

Supporting Documents: