साना तथा मध्यम अायोजनाकाे डिपिअारका लागि विवरण पठाउने सम्बन्धमा

कामपा करियर क्याम्प कार्यक्रमअन्तरगत साना तथा मध्यम अायोजनाकाे डिपिअारका लागि सहरी योजना अायोगमा विवरण पठाउने सम्बन्धमा गरिएको परिपत्र यहाँ संलग्न गरिएको छ ।

Supporting Documents: