FAQs Complain Problems

वडाबाट प्रोजेक्ट सिफारिश गर्ने सम्बन्धमा

सडकसम्बन्धी प्रोजेक्ट सिफारिश गर्दा खानेपानी लाइन, ढल र पाेलको अवस्था खुलाएर पठाउन सहरी पूर्वाधार विकास विभागले वडा कार्यालयलाइ गरेकाे परिपत्र यहाँ संलग्न छ ।

Supporting Documents: