FAQs Complain Problems

पेश्की र धरौटीको विवरण माग

वडा कार्यालयहरूलार्इ पेश्की र फिर्ता लिन नअाएको धरौटी रकमको विवरण पठाउन वित्त विभागले गरेको परिपत्र यहाँ संलग्न गरिएको छ ।

Supporting Documents: