FAQs Complain Problems

समाचार

चालू बजेटको मूल्यांकन तथा आगामी बजेटकाे प्रक्षेपण गर्ने

चालू आर्थिक वर्षको बजेटको मूल्यांकन प्रतिवेदन तथा आगामी आर्थिक वर्षको लागि नीति कार्यक्रम र बजेटकाे प्रक्षेपण तयार गरी श्रीमान् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सचिवालयमा सफ्ट कपी पठाउन गरिएको परिपत्र यहाँ संलग्न छ ।

Supporting Documents: