Error message

  • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3469 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3469 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: include(): Unable to allocate memory for pool. in theme_render_template() (line 1526 of /var/www/html/includes/theme.inc).

खुला अान्तरिक प्रतियोगिताद्वारा पदपुर्ति सम्बन्धी दरखास्त आह्वानको सूचना र परिक्षा पाठ्यक्रम- सूचना नं.(९)७३/७४