कर्मचारीकाे कार्यसम्पादन मूल्या‌‌ङ्कन फाराम भर्ने सम्बन्धमा

कर्मचारीकाे कार्यसम्पादन मूल्या‌‌ङ्कन फाराम भर्ने सम्बन्धमा

Supporting Documents: