का.म.पा.ले गरेको रानीपोखरी पुनः निर्माणको कार्य तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
50% (1111 votes)
ठिकै लाग्यो
24% (522 votes)
हालको प्राथमिकता हैन
12% (271 votes)
थाहा भएन
14% (305 votes)
Total votes: 2209