FAQs Complain Problems

Newsticker

विद्युतीय शासन सेवा

 

विद्युतीय नक्सापास प्रणाली

योजना तथा प्रगती सूचना प्रणाली

राजश्व व्यवस्थापन प्रणाली (निर्माणाधिन)

राजश्व भुक्तानी प्रणाली (निर्माणाधिन)

मिशिल सेवा प्रणाली

 ईमेल सेवा

घटना दर्ता नागरिक सेवा

घटना दर्ता र सामाजिक सुरक्षा प्रणाली

एस.एम.एस. सेवा

खरिद प्रगती प्रतिवेदन प्रणाली

बोलपत्र आवहन प्रणाली

जिन्सी व्यवस्थापन प्रणाली

कर्मचारी सूचना प्रणाली

महानगर विद्युतीय खबरपत्रिका

संचितकोष व्यवस्थापन प्रणाली

स्वचालित कार्यालय प्रणाली

सहकारी व्यवस्थापन प्रणाली

नगद भुक्तानी प्रणाली

           बिपद् सूचना ब्यवस्थापन प्रणाली

               सामाजिक संस्था दर्ता नविकरण प्रणाली (निर्माणाधिन)