FAQs Complain Problems

Newsticker

वडा कार्यालयमा सार्वजनिक सुनुवाइको सूचना टाँस गरी प्रचारप्रसार गर्ने

सार्वजनिक सुनुवाइको सूचना टाँस गरी प्रचारप्रसार गर्न सबै वडा कार्यालयलाइ प्र.प्र.अ. को सचिवालयबाट गरिएको पत्र यहाँ संलग्न छ ।

Supporting Documents: