FAQs Complain Problems

Newsticker

कार्यसम्पादन सुधार गर्ने तत्कालीन कार्ययोजनाको फारम

यहाँ संलग्न फारमको ढाँचामा कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउने तत्कालीन कार्ययोजना तयार गरेर यथासक्य छिटो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सचिवालय (इमेल kathmandumetropolitan@gmail.com) मा पठाउन सबै विभाग, अायाेजना, महाशाखा, कार्यक्रम, सचिवालय र एकाइलाइ अनुरोध गरिएको छ ।